Het gebied tussen HR en de werkomgeving

De kern van een organisatie bestaat uit mensen. De mensen bepalen de cultuur, de normen en waarden en de manier van werken. Ik geloof dat de werkomgeving daaraan moet bijdragen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar het is lang niet altijd de dagelijkse realiteit. Soms ontbreken de juiste middelen en voorzieningen of bestaat er juist te weinig keuzevrijheid om het werk in te delen zoals jij het meest effectief werkt.  Of is het lastig om de balans te zoeken tussen jouw eigen belangen en die van het team, de organisatie en de klant.  

Ik help organisaties het potentieel van hun werkomgeving in te zetten om hun mensgerichte doelen te behalen. 

Het effect van de werkomgeving op de organisatie is groot. Dat zie ik keer op keer. In mijn visie is de werkomgeving zowel mentaal, cultureel, fysiek als virtueel. Hierbij spelen onderwerpen als bedrijfsvoering, interieurarchitectuur en gedrag een belangrijke rol naast omgevings- en organisatiepsychologie. Ze kunnen elkaar op een intelligente en inspirerende manier versterken. In dat boeiende dynamische gebied tussen HR en werkomgevingsvraagstukken vervul ik mijn strategische rol. 

Wil jij meer weten over hoe ik jou kan helpen met jouw HR of werkomgevingsvraagstuk? 

 

Services

Nieuws

25 januari 2021 // Blogs

De impact van veranderingen op persoonlijk werkgeluk 4-4

Werkgeluk betekent voor mij verbinding leggen, samenwerken, uitdaging opzoeken, waardering voelen, vertrouwen krijgen, bijdragen aan iets wat er toe doet en last but not least plezier hebben.

10 december 2020 // Blogs

De impact van corona op sociale cohesie 3-4

De corona maatregelen laten ons op afstand van elkaar werken en dat heeft impact op de sociale cohesie. Het is tijd voor actie om sociale erosie te voorkomen.

26 november 2020 // Blogs

Werkwijze en werkplek in verandering 2-4

Verandering is complex. Maar ook weer niet zo complex dat je als organisatie niet stapsgewijs toe kan werken naar een nieuwe werkwijze en daarbij ondersteunende werkomgeving.